| www.bardowie.art.pl |

Regulamin VIII Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI”
poniedziałek, 30 grudnia 2013

Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz solistów amatorów i profesjonalistów, którego finał ma miejsce w pierwszej dekadzie czerwca.

REGULAMIN VIII Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI” 2014

Organizator:
Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów
ul. Góralska 3/38
01-112 Warszawa
tel. 726 55 60 12
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
oraz:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. (22) 517-65-75, fax (22) 517-65-76
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz solistów amatorów i profesjonalistów, którego finał ma miejsce w pierwszej dekadzie czerwca.
2. Uczestnicy: młodzież od lat 16 oraz osoby dorosłe
3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów
4. Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:
a) autorstwa Jonasza Kofty
W czasie konkursu istnieje możliwość zaprezentowania własnej muzyki do utworów Jonasza Kofty. W przypadku nagrań tych utworów i powielania ich na różnego typu nośnikach, wymagana jest zgoda dotychczasowego kompozytora muzyki oraz spadkobierców autora.
b) własnego autorstwa powstałe w poetyce Jonasza Kofty
c) innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów…)
punkty a, b i c mogą przenikać się
Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego, biorąc pod uwagę walory artystyczne nadesłanych materiałów, może zakwalifikować do udziału w konkursie utwory w pełni autorskie powstałe w poetyce Patrona Festiwalu oraz odrzucić z powodów poza artystycznych propozycje, które odbiegają od w/w kryteriów festiwalu.
5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń (POBIERZ kartę ) oraz materiał dźwiękowy CD z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia 23 maja 2014r., na adres:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 , 03-833 Warszawa
.
6. Na podstawie nadesłanych materiałów Jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne na CD.
7. Festiwal odbędzie się w dniach 07 i 08 czerwca 2014 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa
8. Koncert Konkursowy odbędzie się 07 czerwca 2014, godz. 17:00, według harmonogramu ustalonego przez Jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu.
9. W Karcie Zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są precyzyjnie określić:
- rider techniczny zespołów i muzyków towarzyszących solistom
- wykonawcę, tytuły piosenek, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów oraz kontakt (tel. i mailowy) do uczestnika konkursu lub opiekuna.
10. Zgłoszenia winny być nadsyłane tradycyjną pocztą.
11. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jadwiga Kofta, Krzysztof Heering, Jerzy Mamcarz, Paweł Sztompke, Stanisław Klawe, Jacek Bukowski, Andrzej Zakrzewski i Roman Ziemlański. Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 5 osób.
12. Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Klucz) oraz wyróżnienia, którymi będzie zaproszenie do Koncertu Finałowego z udziałem artystów Warszawskiej Sceny Bardów.
13. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych
- walory głosowe
- dykcja
- muzykalność
- interpretacja piosenek konkursowych
- walory artystyczne utworów autorskich
- osobowość sceniczna
14. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na www.cpk.art.pl.
- I nagroda - Złoty Klucz – 2 500 PLN
- II nagroda - Srebrny Klucz – 1 000 PLN
- III nagroda - Brązowy Klucz – 500 PLN
Kwoty nagród są kwotami brutto.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
15. Fundatorem nagród pieniężnych, wręczanych podczas Koncertu Finałowego jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
16. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.
17. Koncert Finałowy w którym wystąpią Laureaci oraz artyści Warszawskiej Sceny Bardów: Krzysztof Daukszewicz, Mirosław Czyżykiewicz, JerzyMamcarz, Stanisław Klawe, Andrzej Brzeski, Wojciech Gęsicki, Monika Szymczyk /Złoty Klucz 2013/, oraz Robert Janowski, odbędzie się 08 czerwca 2014r. o godz. 18:00 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe w m. st. Warszawy.
18. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia. Nie zwracają także opłat za przejazdy kolejowe, autobusowe, etc.
19. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.
20. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
- Jerzy Mamcarz tel. 726 55 60 12 – Warszawska Scena Bardów
- Kamila Korzybska tel. 22 517 65 75, Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Jerzy Mamcarz
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Barbara Gebler - Wasiak
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m. st. Warszawy
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

wstecz