| www.bardowie.art.pl |

REGULAMIN XI Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI” 2017
środa, 04 stycznia 2017

REGULAMIN XI Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI” 2017
Organizator: Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów
ul. Góralska 3/38

01-112 Warszawa
tel. 726 55 60 12
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
oraz:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. (22) 277 08 20
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz solistów amatorów i profesjonalistów.
2. Uczestnicy: młodzież od lat 16 oraz osoby dorosłe.
3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów.
4. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania min. jednego utworu Jonasza Kofty.
5. Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:
a) autorstwa Jonasza Kofty (w czasie konkursu istnieje możliwość zaprezentowania własnej muzyki do utworów Jonasza Kofty. W przypadku powielania utworów, z nową muzyką, na różnego typu nośnikach, wymagana jest zgoda dotychczasowego kompozytora muzyki oraz spadkobierców autora),
b) utwór własnego autorstwa powstały w poetyce Jonasza Kofty lub utwór innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów…)
Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego może odrzucić z powodów pozaartystycznych propozycje, które odbiegają od w/w kryteriów festiwalu.
6. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń (wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy CD z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia 10 maja 2017r., na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.
7. Na podstawie nadesłanych materiałów jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne na CD. Jury oczekuje, że prezentacja laureatów w Koncercie Finałowym będzie w oprawie muzycznej identycznej jak w czasie konkursu.
8. Festiwal odbędzie się w dniach 03 i 04 czerwca 2017 roku w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.
9. Koncert Konkursowy odbędzie się 03 czerwca 2017 roku, godz. 15:00, według harmonogramu ustalonego przez jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu.
10. W Karcie Zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są precyzyjnie określić:
- rider techniczny zespołów i muzyków towarzyszących solistom,
- wykonawcę, tytuły piosenek, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów oraz kontakt (tel. i mailowy) do uczestnika konkursu lub opiekuna.
11. Zgłoszenia winny być nadsyłane tradycyjną pocztą lub dostarczone osobiście do Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, do pokoju 211.
12. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jaga Kofta, Krzysztof Heering, Jerzy Mamcarz, Paweł Sztompke, Stanisław Klawe, Jan Kazimierz Siwek, Andrzej Zakrzewski, Roman Ziemlański
Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.
12. Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Klucz) oraz wyróżnienia, którymi będzie zaproszenie do Koncertu Finałowego z udziałem artystów Warszawskiej Sceny Bardów.
13. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych,
- walory głosowe,
- dykcja,
- muzykalność,
- interpretacja piosenek konkursowych,
- walory artystyczne utworów autorskich,
- osobowość sceniczna.
14. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na www.cpk.art.pl.
- I nagroda - Złoty Klucz – 2 500 PLN
- II nagroda - Srebrny Klucz – 1 000 PLN
- III nagroda - Brązowy Klucz – 500 PLN
Kwoty nagród są kwotami brutto.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
15. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.
16. Koncert Finałowy, w którym wystąpią Laureaci 2017, Piotr Goljat/Złoty Klucz 2016/, artyści Warszawskiej Sceny Bardów, Marek Gałązka oraz Sławek Wierzcholski z Nocnej Zmiany Bluesa , odbędzie się 04 czerwca 2017r. o godz. 17:00 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
19. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.
20. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
- Jerzy Mamcarz tel. 726 55 60 12 – Warszawska Scena Bardów
- Kamila Korzybska tel. 22 277 08 04- Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Jerzy Mamcarz
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Barbara Gebler - Wasiak
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m. st. Warszawy
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KARTA ZGŁOSZENIA
XI Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY "MOJA WOLNOŚCI" 2017

1. IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY/SOLISTKI
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. PLACÓWKA MACIERZYSTA (ADRES, TELEFON, ADRES MAILOWY)
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. WIEK WYKONAWCY
.................................................................................................................................
4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA
.................................................................................................................................
5. ADRES E-MAIL ORAZ TELEFON KONTAKTOWY
..................................................................................................................................
6. SOLISTA/SOLISTKA PRZEDSTAWI PROGRAM (TRWAJĄCY DO 8 MINUT)
a) DO KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIK ZAŁĄCZA NAGRANIE UTWORÓW NA CD DLA POTRZEB JURY WEWNĘTRZNEGO.
UTWORY POWINNY ZOSTAĆ NAGRANE W FORMACIE CD-AUDIO
b) KARTY ZGŁOSZEŃ NADESŁANE BEZ PŁYTY CD NIE ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE

TYTUŁ UTWORU
1.....................................................................................................
2.....................................................................................................

AUTOR TEKSTU
1.....................................................................................................
2.....................................................................................................

AUTOR MUZYKI
1.....................................................................................................
2.....................................................................................................

CZAS TRWANIA
1.....................................................................................................
2.....................................................................................................

7. POTRZEBY TECHNICZNE DOTYCZĄCE PREZENTACJI, RODZAJ AKOMPANIAMENTU (RIDER TECHNICZNY)
- W PRZYPADKU PÓŁ-PLAYBACKU WYMAGANY FORMAT NAGRANIA CD-AUDIO.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

wstecz