| www.bardowie.art.pl |

Regulamin FPP KRYSZTAŁOWY KAMERTON 2021
czwartek, 16 września 2021

Twórcy i wykonawcy utworów premierowych !!! RUSZA NOWY FESTIWAL!!!
W dniach 16 i 23 października 2021 roku w imieniu ZAKR organizuję otwarty konkurs na piosenkę premierową w ramach
I Festiwalu Polskiej Piosenki „Kryształowy Kamerton” 2021
.

Celem Festiwalu jest wyłonienie utworów artystycznych wspierających tzw. „piosenkę środka”. Promocja twórców i wykonawców, dla których dobry tekst, adekwatna muzyka, ciekawa harmonia są istotne w dziele tworzenia oraz prezentacja premierowych utworów spełniających te kryteria.
Jerzy Mamcarz

 

Festiwal adresowany jest do wykonawców i twórców  profesjonalnych oraz amatorów.
Zgłoszenia na konkurs można nadsyłać do 20 września. Szczegóły w regulaminie.


REGULAMIN
I  Festiwal Polskiej Piosenki  „KRYSZTAŁOWY KAMERTON” 2021
organizator:
Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR
ul. Daniłowiczowska 18/4a, 00-093 Warszawa
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

współorganizator:
Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
Współfinansowanie:
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Partnerzy:
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Stołeczna Estrada
Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP

1. NOWY PROJEKT!!!   I Festiwal Polskiej Piosenki „Kryształowy Kamerton” organizowany przez Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR jest otwartym konkursem dla twórców piosenki oraz  solistów  profesjonalnych  i  amatorów.

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby dorosłe oraz młodzież od lat 16.

3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów.

4. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania minimum jednego utworu premierowego.

5.Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne w tym:
a) dwa utwory premierowe lub  
b) jeden utwór premierowy, drugi  twórców piosenki artystycznej lub
c)  utwory  premierowe w pełni autorskie
d) autorzy i kompozytorzy  mogą złożyć  maksymalnie 2 utwory.

6. W ramach festiwalu „Kryształowy Kamerton” utworem premierowym jest utwór, który nie został wydany na nośnikach elektronicznych,  nie został  upubliczniony radiowo-telewizyjnie  lub w specjalistycznych serwisach. Utworem premierowym będzie utwór zamieszczony na You Tube w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.

7.Celem Festiwalu jest wyłonienie utworów artystycznych wspierających tzw. „piosenkę środka”. Promocja twórców i wykonawców, dla których dobry tekst, adekwatna muzyka, ciekawa harmonia są istotne w dziele tworzenia oraz prezentacja premierowych utworów spełniających te kryteria.  Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego może odrzucić propozycje, które odbiegają od w/w kryteriów festiwalu.

8. Uczestnicy, soliści, bądź twórcy piosenek wraz z wybranym wokalistą, zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Kartę Zgłoszenia oraz oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy na CD lub pendrive z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia  20 września 2021roku, na adres: Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR, ul. Daniłowiczowska 18/4a, 00-093 Warszawa lub elektronicznie Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /pliki muzyczne w formacie mp3/

9. Należy przesłać dodatkowo teksty utworów premierowych i autorskich.

10. Na podstawie nadesłanych materiałów jury zakwalifikuje utwory premierowe oraz wykonawców do Koncertu Konkursowego. Na tym etapie  Jury Konkursowe dopuszcza  do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne lub występują z własnymi akompaniatorami.  W ramach Koncertu Konkursowego mogą  wystąpić soliści z towarzyszeniem własnego zespołu, ale  laureatami  mogą zostać tylko wokaliści i twórcy utworów premierowych. Zgłoszenia zespołów nie zostaną przyjęte.  Laureaci  konkursu, w Koncercie Galowym, zaprezentują utwory wyłącznie  z towarzyszeniem zespołu pod kierownictwem Roberta Obcowskiego.

11. Festiwal odbędzie się 16 października 2021 KONCERT KONKURSOWY w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy,  ul. Podskarbińska 2 w Warszawie  oraz  23 października KONCERT GALOWY w Studio Polskiego Radia im. A. Osieckiej ul. Myśliwiecka 3/5/7

12. Koncert  Konkursowy odbędzie się 16 października 2021 o godz. 15:00 według harmonogramu ustalonego przez  jury i  przekazanego uczestnikom, najpóźniej na tydzień przed  Festiwalem. 

13. W  Karcie  Zgłoszenia  uczestnicy  zobowiązani  są  precyzyjnie  określić:  
-  rider techniczny  muzyków  towarzyszących solistom, krótką notatkę o sobie dla prowadzącego koncert,
- wykonawcę, tytuły piosenek ze wskazaniem, które utwory są premierowe, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów  oraz  kontakt (telefon, e-mail)  do  uczestnika  konkursu  lub  opiekuna.

14. Zgłoszenia  proszę  nadsyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub  tradycyjną  pocztą: Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR,  ul. Daniłowiczowska 18/4A, 00-093 Warszawa

15. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Piotr Bakal, Jacek Cygan, Krzysztof  Dzikowski, Mieczysław Jurecki, Jerzy Mamcarz, Ryszard Poznakowski, Paweł Sztompke, Sławek Wierzcholski. Dopuszcza się ważność werdyktu  Jury w składzie nie mniejszym niż 5 osób.

16. Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Kamerton), Grand Prix KRYSZTAŁOWY KAMERTON oraz nagrody honorowe i wyróżnienia, w formie  zaproszenia  do  Koncertu  Galowego w Studio im. A. Osieckiej z  towarzyszeniem  zespołu Roberta Obcowskiego.

17. W swojej ocenie Jury  będzie kierować się następującymi kryteriami: - walory  artystyczne  utworów  premierowych i autorskich - dobór repertuaru dostosowany  do  możliwości wokalnych solistów - interpretacja piosenek konkursowych - dykcja, - walory głosowe - muzykalność - osobowość  sceniczna

18. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Galowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na www.zakr.pl Nagrody główne: - Grand Prix – Kryształowy Kamerton – 4000zł - I nagroda - Złoty Kamerton 2021 – 3000 PLN - II nagroda - Srebrny Kamerton 2021– 2000 PLN - III nagroda - Brązowy Kamerton 2021 – 1000 PLN Kwoty nagród pieniężnych dzielone są między wykonawcą a twórcami utworów premierowych w stosunku 50/50. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

19.Dyplomy, statuetki oraz środki finansowe będą wręczane w czasie Koncertu Galowego. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Galowym pod rygorem utraty środków finansowych przyznanych   w ramach nagród.

20. Koncert Galowy, w którym wystąpią Laureaci 2021 oraz artyści profesjonalni odbędzie się 23 października  2021r. o godz. 18:00 w  Studio Polskiego Radia im. A. Osieckiej ul. Myśliwiecka 3/5/7 .

21. Uczestnicy Festiwalu zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. obowiązujących w obiekcie Centrum Promocji Kultury, jak również w Studio Polskiego Radia im. A. Osieckiej oraz procedur Zachowania Bezpieczeństwa i Zasad Funkcjonowania  w ewentualnym okresie epidemii COVID-19 oraz do przestrzegania aktualnych obostrzeń i wytycznych wydanych przez GIS.

22. Kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół jurorski.

23. Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udzielają:

Jerzy  Mamcarz
Dyrektor Festiwalu, prezes ZAKR
tel. 726556012
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Magdalena Tkacz
Sekretarz Biura ZAKR
tel. 22 828 37 35
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Pobierz materiały:

Regulamin, Karta zgłoszenia, Rodo, Oświadczenie:  [.docx >>>]


wstecz