| www.bardowie.art.pl |

I Festiwal 2007
wtorek, 10 stycznia 2012

I Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” 2007

organizatorzy : Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów , Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

scenariusz i prowadzenie:
Jerzy Mamcarz
Stanisław Klawe

Przesłuchania Konkursowe
z udziałem publiczności
Uczestników konkursu ocenia jury w składzie:
Piotr Bakal, Stanisław Klawe, Jerzy Mamcarz, Kuba Sienkiewicz i Marcin Wolski
sala Centrum Promocji Kultury
w Dzielnicy Praga Południe m. s t. Warszawy
ul. Grochowska 274 Fundatorem Nagród jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

03.06.07
godz. 18:00
Koncert Finałowy z udziałem Warszawskiej Sceny Bardów w składzie: Piotr Bakal, Andrzej Brzeski, Krzysztof Daukszewicz, Stanisław Klawe, Ryszard Makowski, Jerzy Mamcarz, Kuba Sienkiewicz oraz laureatów konkursu Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim Ideą festiwalu jest przybliżenie (szczególnie młodym pokoleniom) twórczości poety piosenki jakim był Jonasz Kofta oraz prezentacja utworów traktujących o szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów...)

LAUREACI I Ogólnopolskiego Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” 2007
Jury w  składzie : Piotr  Bakal, Stanisław Klawe, Jerzy Mamcarz - przewodniczący, Andrzej Zakrzewski, Marcin Wolski  po  wysłuchaniu
uczestników  konkursu   postanowiło przyznać:

wyróżnienia:
Magdalena Choryło
Jacek Gutry
Dariusz Bernatek

Brązowy Klucz - Mateusz Rulski – Bożek
Srebrny Klucz - Bogusław Bierwiaczonek
Złoty Klucz - Przemysław Bogusz

wstecz