| www.bardowie.art.pl |

REGULAMIN XIII Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI” 2019
środa, 09 stycznia 2019

Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz  solistów amatorów i profesjonalistów
Organizator:
Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów
ul. Góralska 3/38
01-112 Warszawa
tel. 726 55 60 12
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
oraz:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. (22) 277 08 20
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

REGULAMIN XIII Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI” 2019

1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz solistów profesjonalnych i amatorów.

2. Uczestnicy: młodzież od lat 16 oraz osoby dorosłe.

3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów.

4. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania min. jednego utworu Jonasza Kofty

5.Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:

a) autorstwa Jonasza Kofty (czasie konkursu istnieje możliwość zaprezentowania własnej muzyki do utworów Jonasza Kofty. W przypadku nagranych utworów i powielania ich na różnego typu nośnikach, wymagana jest zgoda dotychczasowego kompozytora muzyki oraz spadkobierców autora),

b) utwór własnego autorstwa powstały w poetyce Jonasza Kofty lub utwór innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów…)
Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego może odrzucić z powodów pozaartystycznych propozycje, które odbiegają od w/w kryteriów festiwalu.

6. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń (wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy CD lub pendrive z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia 17 maja 2019r., na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.

7. Na podstawie nadesłanych materiałów jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne na CD. Jury oczekuje, że prezentacja laureatów w Koncercie Finałowym będzie w oprawie muzycznej identycznej jak w czasie konkursu.

8. Festiwal odbędzie się w dniach 08 i 09 czerwca 2019 roku w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.

9. Koncert Konkursowy odbędzie się 08 czerwca 2019 roku, godz. 15:00, według harmonogramu ustalonego przez jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu.

10. W Karcie Zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są precyzyjnie określić:
- rider techniczny zespołów i muzyków towarzyszących solistom,
- wykonawcę, tytuły piosenek, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów oraz kontakt (tel. i mailowy) do uczestnika konkursu lub opiekuna.

11. Zgłoszenia winny być nadsyłane tradycyjną pocztą lub dostarczone osobiście do Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, do pokoju 208.

12. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jaga Kofta, Krzysztof Dzikowski, Krzysztof Heering, Paweł Sztompke, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Piotr Bakal, Jan Kazimierz Siwek
Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.

13. Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Klucz), Nagrodę ZASP za najlepszą interpretację utworu Jonasza Kofty, Kryształowy Kamerton, nagroda ZAKR, za prezentację najlepszego utworu autorskiego lub współautorskiego, Nagrodę Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz wyróżnienia, którymi będzie zaproszenie do Koncertu Finałowego z udziałem artystów Warszawskiej Sceny Bardów.

14. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych,
- walory głosowe,
- dykcja,
- muzykalność,
- interpretacja piosenek konkursowych,
- walory artystyczne utworów autorskich,
- osobowość sceniczna.

15. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na www.cpk.art.pl.

- I nagroda - Złoty Klucz – 2 500 PLN
- II nagroda - Srebrny Klucz – 1 000 PLN
- III nagroda - Brązowy Klucz – 500 PLN
- Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – 1000zł

Kwoty nagród są kwotami brutto.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

16. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.

17. Koncert Finałowy, w którym wystąpią Laureaci 2019 oraz artyści i sympatycy Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów: Krzysztof Daukszewicz, Kuba Sienkiewicz, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe oraz Nula Stankiewicz & Janusz Strobel, Jarosław Wasik, Stefan Friedmann i Agnieszka Ozon /Złoty Klucz 2018/ , odbędzie się 09 czerwca 2019r. o godz. 17:00 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.


18. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.
19. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
-  Jerzy Mamcarz tel. 726 55 60 12 – Warszawska Scena Bardów
- Kamila Korzybska tel. 22 277 08 04- Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Jerzy  Mamcarz
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów  
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Barbara Gebler - Wasiak
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m. st. Warszawy 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


pobierz [karta zgłoszeń] ,   [Regulamin Kofta 2019]wstecz