| www.bardowie.art.pl |

VII Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY, regulamin
piątek, 17 maja 2013

REGULAMIN VII Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI” 2013

organizator:

Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów
ul. Góralska 3/38
01-112 Warszawa
tel. 726 55 60 12
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
oraz:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. (22) 517-65-75, fax (22) 517-65-76
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1

1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz solistów amatorów i profesjonalistów, którego finał ma miejsce w pierwszej dekadzie czerwca.

2. Uczestnicy: młodzież od lat 16 oraz osoby dorosłe
3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów
4. Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:
a) autorstwa Jonasza Kofty (możliwość zaprezentowania własnej muzyki)
b) własnego autorstwa powstałe w poetyce Jonasza Kofty (mile widziane utwory satyryczne)
c) innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów…)
punkty a, b i c mogą przenikać się.
Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego, biorąc pod uwagę walory artystyczne nadesłanych materiałów, może zakwalifikować do udziału w konkursie utwory w pełni autorskie powstałe w poetyce patrona festiwalu
5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń (wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy CD z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia 22 maja 2013r., na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 , 03-833 Warszawa.
6. Na podstawie nadesłanych materiałów Jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne na CD
7. Festiwal odbędzie się w dniach 15 i 16 czerwca 2013 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa
8. Koncert Konkursowy odbędzie się 15 czerwca 2013, godz. 17:00, według harmonogramu ustalonego przez Jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu.
9. W Karcie Zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są precyzyjnie określić:
- rider techniczny zespołów i muzyków towarzyszących solistom
- wykonawcę, tytuły piosenek, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów oraz kontakt do uczestnika konkursu lub opiekuna
10. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jadwiga Kofta, Krzysztof Heering, Jerzy Mamcarz, Paweł Sztompke, Stanisław Klawe, Jacek Bukowski, Andrzej Zakrzewski i Roman Ziemlański.
Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 5 osób.
11. Jury przyzna I, II, III miejsca oraz wyróżnienia, którymi będzie zaproszenie do Koncertu Finałowego.
12. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych
- walory głosowe
- dykcja
- muzykalność
- interpretacja piosenek konkursowych
- walory artystyczne utworów autorskich
- osobowość sceniczna
13. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na www.cpk.art.pl.
- I nagroda - Złoty Klucz – 2 500 PLN
- II nagroda - Srebrny Klucz – 1 000 PLN
- III nagroda - Brązowy Klucz – 500 PLN
- nagroda  rzeczowa  Związku  Artystów  Scen  Polskich  ZASP  za  najlepszą  interpretację  utworów  Jonasza Kofty.  /wręczy  prezes  ZASP Olgierd Łukaszewicz/.
Kwoty nagród są kwotami brutto. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

14. Fundatorem nagród pieniężnych, wręczanych podczas Koncertu Finałowego jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
15. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.
16. Koncert Finałowy w którym wystąpią Laureaci oraz artyści Warszawskiej Sceny Bardów: Krzysztof Daukszewicz, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Ryszard Makowski, Andrzej Ozga, Kuba Sienkiewicz oraz Helena Marczewska z zespołem „Za winklem” /Złoty Klucz 2012/, odbędzie się 16 czerwca 2013r. o godz. 18:00 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe w m. st. Warszawy.
17. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia. Nie zwracają także opłat za przejazdy kolejowe, autobusowe, etc.
18. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.
19. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
- Jerzy Mamcarz – Warszawska Scena Bardów
- Kamila Korzybska – Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Jerzy Mamcarz
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów
726 55 60 12,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Barbara Gebler - Wasiak
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m. st. Warszawy
22 517 65 75
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


PODOBNE tematy:
- Festiwal im. Jonasza Kofty “Moja wolności” 2013 – podsumowanie
- VII Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja wolności" 2013
- Fenomen twórczości Jonasza Kofty
- Program VII Ogólnopolskiego Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja wolności” 2013

wstecz